Uniwersytet Stanford wydał ogromny, 386-stronicowy raport na temat stanu sztucznej inteligencji (AI/SI). Można w nim znaleźć mnóstwo przydanych i wartych uwagi danych oraz informacji. Po przeanalizowaniu całości, dla Waszej wygody, zamieszczam poniżej kilka interesujących wykresów i komentarzy.

Publikacje na temat sztucznej inteligencji na świecie, 2010-21

W latach 2010-2021 całkowita liczba publikacji na temat sztucznej inteligencji wzrosła ponad dwukrotnie, z 200 000 do prawie 500 000.

Publikacje na temat Sztucznej Inteligencji na świecie, 2010-21
Center for Security and Emerging Technology, 2022 | Chart: 2023 AI Index Report

Okazuje się, że najwięcej publikacji pojawia się w sektorze edukacji. Spoglądając jednak w głąb raportu można zauważyć, że od 2010 r. ich liczba w tej dziedzinie spada delikatnie z roku na rok w każdym regionie.

W przemyśle/biznesie najwięcej publikacji naukowych występuje w Stanach Zjednoczonych. Druga na liście jest Unia Europejska.

Publikacje na temat Sztucznej Inteligencji na świecie, 2010-21 w podziale na branże
Center for Security and Emerging Technology, 2022 | Chart: 2023 AI Index Report

Nieprzerwanie od 2010 roku, instytucją tworzącą największą liczbę publikacji o sztucznej inteligencji jest Chińska Akademia Nauk. Kolejna pierwsza czwórka to wszystkie chińskie uniwersytety:

 • Tsinghua University (5099 publikacji),
 • Chińskiej Akademii Nauk (3373 publikacji),
 • Shanghai Jiao Tong University (2904 publikacji),
 • oraz Zhejiang University (2703 publikacji).
10 największych instytucji publikujących o Sztucznej Inteligencji
Center for Security and Emerging Technology, 2022 | Chart: 2023 AI Index Report

Z wykresów tych jasno wynika jak bardzo ważny jest dla Chin rozwój sztucznej inteligencji, szczególnie w zakresie wykorzystania go do celów rządowych.

Uczenie maszynowe w sztucznej inteligencji

Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę parametrów, które posiadają systemy uczenia maszynowego. Wraz z biegiem czasu obserwuje się stały wzrost ich liczby, co odzwierciedla zwiększoną złożoność zadań, które jest w stanie przetworzyć i wykonać oprogramowanie.

Wzrost wydajności stał się szczególnie gwałtowny po roku 2010, kiedy nastąpił największy postęp w zakresie wykorzystywanego sprzętu i jego możliwości.

Uczenie maszynowe w Sztucznej Inteligencji
Epoch, 2022 | Chart: 2023 AI Index Report

Poniższy rysunek przedstawia oś czasu, na której przedstawiono daty premier dużych modeli językowych i multimodalnych wraz z krajem pochodzenia. Jej początek znajduje się w momencie ukazania w 2019 r. rozwiązania GPT-2.

Godne uwagi modele językowe i multimodalne, które ukazały się w 2022 roku to:

 • DALL-E 2 firmy OpenAI
 • i PaLM firmy Google.

Jedynym dużym, chińskim modelem jest wydany w 2022 r. GLM-130B, który posiada imponujący dwujęzyczny (angielski i chiński) model stworzony przez naukowców z Uniwersytetu Tsinghua.

Warto także zwrócić uwagę na to, że BLOOM, również wypuszczony pod koniec 2022 r., został wymieniony jako nieokreślony. Wynika to z faktu, że jest on wynikiem współpracy ponad 1000 międzynarodowych badaczy.

Oś czasu, na której przedstawiono daty premier dużych modeli językowych i multimodalnych wraz z krajem pochodzenia
AI Index, 2022 | Chart: 2023 AI Index Rep

Dodatkowo warto też przy okazji spojrzeć na koszt trenowania modeli językowych. Firmy zajmujące się sztuczną inteligencją nie chwalą się otwarcie o tym jak wiele ich to kosztowało. Jednakże spekuluje się, że szkolenie tych modeli wynosi miliony dolarów i będzie coraz droższe wraz ze wzrostem skali.

Twórcy raportu oszacowali koszty na podstawie wykorzystywanego sprzętu oraz czasu szkolenia, które zostały ujawnione przez autorów modeli.

Koszty trenowania modeli
AI Index, 2022 | Chart: 2023 AI Index Report

Istnieje również zależność pomiędzy wielkością a kosztem dużych modeli językowych i multimodalnych. Jak widać poniżej, duże modele, o większej liczbie parametrów i trenujące z wykorzystaniem większych ilości mocy obliczeniowych, są droższe od pozostałych.

Sztuczna Inteligencja
AI Index, 2022 | Chart: 2023 AI Index Report

Wykorzystanie modeli językowych w zakresie planowania i rozumienia

W 2022 roku badacze postanowili przebadać modele językowe w zakresie ich możliwości planowania oraz rozumienia. Test, który przeprowadzono składał się z siedmiu zadań:

 1. generowanie planu,
 2. planowanie optymalne kosztowo,
 3. zrozumienie wygenerowanego planu,
 4. odporność modelu na przeformułowanie celu,
 5. zdolność do ponownego wykorzystania wcześniej generowanych planów,
 6. ponowne planowanie,
 7. generalizacja planu.

Okazało się, że duże modele językowe są dość nieefektywne. Tymczasem GPT-3, Instruct-GPT3 i BLOOM wykazały się, w niektórych przypadkach, zdolnością do przeformułowania celów, a także potrafiły zmagać się z zadaniami, takimi jak: generowanie planów, optymalne planowanie i ponowne wykorzystanie planów.

W porównaniu z ludźmi, duże modele językowe wypadały znacznie gorzej. Sugeruje to, że choć są “zdolne”, to brakuje im możliwości ludzkiego rozumowania.

Wykorzystanie modeli językowych w zakresie planowania i rozumienia
Valmeekam et al., 2022 | Chart: 2023 AI Index Report

Wpływ sztucznej inteligencji na zanieczyszczanie środowiska naturalnego

Jednym z bardzo ważnych aspektów sztucznej inteligencji jest jej wpływ na środowisko naturalne. Badacze pochylili się także nad tym tematem. Aby zmierzyć to, jak wiele dwutlenku węgla emitowanego jest do atmosfery należało znaleźć czynniki o tym decydujące.

Okazuje się, że są to:

 • liczba parametrów w modelu,
 • efektywność wykorzystania mocy przez centrum danych
 • oraz intensywność emisji dwutlenku węgla przez sieć.
Wpływ Sztucznej Inteligencji na zanieczyszczanie środowiska naturalnego
Luccioni et al., 2022; Strubell et al., 2019 | Chart: 2023 AI Index Report

Spośród czterech badanych modeli językowych, GPT- 3 uwolnił najwięcej śladu węglowego, 1,4 razy więcej niż Gopher i 7,2 razy więcej niż OPT oraz 20,1 razy więcej niż BLOOM.

Ten ostatni wyemitował 1,4 razy więcej węgla niż przeciętny Amerykanin zużywa w ciągu roku oraz 25 razy więcej niż lot jednego pasażera w obie strony z Nowego Jorku do San Francisco. Trening BLOOM zużył tyle energii, że wystarczyłoby jej na zasilenie przeciętnego domu przez 41 lat.

Incydenty i kontrowersje dotyczące sztucznej inteligencji

Liczba nowo zgłoszonych incydentów i kontrowersji związanych z wykorzystaniem AI była w 2021 r. 26 razy większa niż w 2012 r.

Incydenty i kontrowersje dotyczące Sztucznej Inteligencji

Wzrost liczby zgłoszonych incydentów można przypisać rosnącej integracji AI ze światem rzeczywistym oraz zwiększonej świadomości potencjalnych nadużyć etycznych. Dodatkowo dużo lepiej jesteśmy w stanie śledzić incydenty i określać szkody, które zostały wyrządzone za pomocą sztucznej inteligencji.

Fake News

Przykładem jednego z incydentów jest film, który pojawił się w marcu 2022 r. w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej, na którym ukraiński Prezydent informował o tym, ze Ukraina się poddaje. To ogromne i bardzo niebezpieczne użycie sztucznej inteligencji, na które większość państw możę nie być gotowe.

Dużym ryzykiem jest też to, że wiele krajów nadal nie ma ustaw związanych z wykorzystaniem AI. Wprawdzie pomiędzy 2016 r. a 2022 r. nastąpił ich gwałtowny wzrost, to jednak gdy spojrzymy na dane z Europy widać wiele pańśtw gdzie liczba ta wynosi zero.

Ilość ustaw dotyczących sztucznej inteligencji

Rynek pracy powiązany z branżą AI

Poniższe dane przedstawiają dziesięć najbardziej popularnych umiejętności specjalistycznych, powiązanych ze sztuczną inteligencją, na które istniało zapotrzebowanie w ofertach pracy w porównaniu z 2010/12 r. a 2022 r. Patrząc wysokopoziomowo, każda umiejętność specjalistyczna jest obecnie dużo bardziej pożądana, niż dekadę temu.

Rynek pracy powiązany z branżą AI

Będąc już przy programistach warto także rzucić okiem na wykres obrazujący jaki wpływ na ich produktywność i zadowolenie z pracy ma jedno z pierwszych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję do pomocy w codziennej pracy inżynierów – GitHub Copilot.

Github Copilot
 • 96% deweloperów szybciej radziło sobie z powtarzalnymi zadaniami,
 • 88% było bardziej produktywnych,
 • 74% mogło skupić się na tej części pracy, która dawała im satysfakcję,
 • 59% czuło mniejszą frustrację z wykonywanych zadań.

Inwestycje w sztuczną inteligencję

W miarę jak sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej połączona z gospodarką, coraz ważniejsze staje się śledzenie inwestycji związanych z AI. Od 2013 roku finansowanie projektów sztucznej inteligencji rosło nieprzerwanie aż do 2022 roku, w którym to zaliczyło lekki spadek.

Inwestycje w Sztuczną Inteligencję

W 2022 roku inwestycje w AI na całym świecie wyniosły 189,6 mld USD, czyli mniej więcej o jedną trzecią mniej niż w 2021 roku. Jak widać na poniższych danych najwięcej kapitału pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Chin i Wielkiej Brytanii.

Prywatne inwestycje w Sztuczną Inteligencję

Wykorzystanie SI w biznesie

Automatyzacja procesów miała najwyższy wskaźnik adaptacji w branżach:

 • technologii i telekomunikacji- 48%,
 • usług finansowych i biznesowych – 47%,
 • usług prawnych i profesjonalnych -46%.

Zaś najczęściej wdrażanymi technologiami związanymi ze sztuczną inteligencją były:

 • automatyzacja procesów – 39%,
 • wizja komputerowa – 34%,
 • rozumienie tekstu NL – 33%,
 • oraz wirtualni agenci – 33%.
Wykorzystanie SI w biznesie
Wykorzystanie SI w biznesie

Niezależnie od branży, organizacje zauważają, że przyjęcie sztucznej inteligencji do ich przedsiębiorstw prowadzi do spadku kosztów i wzrost przychodów.

Największe spadki nakładów pieniężnych zaobserwowano w:

 • zarządzaniu łańcuchem dostaw – 52%
 • operacjach usługowych – 45%
 • strategii i finansach- 43%
 • zarządzaniu ryzykiem 43%

Jeżeli chodzi o wzrosty przychodów największe z nich zaobserwowano w działach:

 • marketing i sprzedaż – 70%
 • rozwój produktów i/lub usług – 70%
 • strategia i finanse – 65%
Koszty i przychody a Sztuczna inteligencja

Opinia publiczna na temat wykorzystania sztucznej Inteligencji

Na koniec zostawiam jeszcze dane prezentujące jak opinia publiczna postrzega sztuczną inteligencję. Większość badanych, bo aż 60%, uważa, że produkty i usługi AI w najbliższej przyszłości głęboko zmienią ich codzienne życie – i uczynią je łatwiejszym.

Nieznaczna większość, 52%, uważa, że produkty i usługi wykorzystujące AI mają więcej korzyści niż wad. 40% respondentów twierdzi, że produkty i usługi AI wywołują u nich uczucie zdenerwowania.

Opinia publiczna na temat wykorzystania sztucznej Inteligencji

Słowo końcowe

Kiedy patrzy się na zawarte w raporcie dane, a szczególnie jak zmieniają się one wraz z linią czasu, widać jak wielkie zmiany zaszły przez ostatnie lata. Obecnie, wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie daje praktycznie nieograniczone możliwości.

AI ma też jednak swoją mroczną stronę. Raport wskazuje bowiem na ogromną liczbę incydentów, które mają miejsce w ostatnim czasie. Sztuczna inteligencja może więc napawać lękiem, co do jej etycznego wykorzystania. Pytanie ile minie jeszcze czasu zanim przestaniemy wierzyć w to co widzimy, słyszymy i czytamy w internetowej rzeczywistości?

Subscribe
Powiadom o
guest

13 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
ProgramiSIa
ProgramiSIa

Jak zwykle świetny artykuł i analiza. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego jak bardzo SI urosła w siłę, oraz tego jak bardzo Chińczycy w nią inwestują.

Przerażony Człowiek
Przerażony Człowiek

Naprawdę pierwsza piątka to są sami Chińczycy? To myślę, że jeżeli nadal tak zostanie to mamy przechlapane na całej linii

Adrian
Adrian

Weźcie po uwagę populację tego kraju – to napewno przekłada się na liczbę publikacji.

Krzysztof
Krzysztof

Tak i to priorytet rządowy od 2017 roku.

AI has been included as a key component of China’s national development strategy.
In 2017, China released its “New Generation Artificial Intelligence Development Plan,” which outlined the country’s goal of becoming a world leader in AI by 2030. This plan identified AI as a strategic technology for China’s economic and social development, and called for significant investments in research and development, talent development, and industrialization.
Since then, AI research and development has been a priority in China’s 13th and 14th Five-Year Plans (covering the periods of 2016-2020 and 2021-2025, respectively). These plans have set targets for the development of key AI technologies, the establishment of AI innovation centers and industry clusters, and the integration of AI into various industries and sectors.

I jeszcze:

Chinese citizens are among those who feel the most positively about AI products and services. Americans … not so much. In a 2022 IPSOS survey, 78% of Chinese respondents (the highest proportion of surveyed countries) agreed with the statement that products and services using AI have more benefits than drawbacks. After Chinese respondents, those from Saudi Arabia (76%) and India (71%) felt the most positive about AI products. Only 35% of sampled Americans (among the lowest of surveyed countries) agreed that products and services using AI had more benefits than drawbacks.

Wald
Wald

Jeżeli chodzi o githuba copilota to spodziewam się, że ze względu na coraz częstsze wyjścia projektów open sourcowych z ich platformy nie będzie miał go kto karmić danymi za jakiś czas. Chociaż może przesadzam

Czytelnik
Czytelnik

Dzięki za newsletter przed Świętami! Dobrze było to poczytać

Kanapy
Kanapy

Jestem naprawdę wdzięczny za ten wpis. Widać, że włożyłeś wiele wysiłku w dostarczenie wyczerpujących informacji. Dostarczyło mi to nowych spostrzeżeń i świeżej perspektywy. Twoje zaangażowanie w udostępnianie wartościowych treści jest godne pochwały. Dziękuję za Twoją pracę!

Karty Pracy do Druku
Karty Pracy do Druku

Twój post to kopalnia informacji! Widać, że wiele badań i wysiłku włożono w stworzenie tego cennego zasobu. Świetna robota!

Pobierz moje darmowe publikacje

Przywództwo w czasach AI Minipodręcznik dla liderów o zarządzaniu kryzysem w epoce maszyn generatywnych

Przywództwo w czasach AI

W tym poradniku znajduje się wiele cennych informacji, które mogą pomóc każdemu nowoczesnemu liderowi radzić sobie z kryzysem. Zawarłem w nim także uniwersalne porady opracowane na podstawie wyników badań dotyczących konfliktów toczonych przez ludzkość od czasów starożytnych do teraźniejszości.

Cyberbezpieczeństwo

Zrozumieć cyberbezpieczeństwo

Zaprezentowane w książce dane rysują krajobraz zagrożeń oraz pokazują, jak dramatycznie zmienił się on w ciągu ostatnich lat. Praktycznie każdy sektor publiczny i prywatny jest pod ciągłym atakiem hakerów, którzy za cel wybrali sobie kradzież danych, okupy lub zakłócanie działalności organizacji czy rządów.

Minipodręcznik przedsiębiorcy

Minipodręcznik przedsiębiorcy

E‑book, dzięki któremu dowiesz się jak zrealizować pomysł na biznes. Zarówno na początku swojej drogi, jak i wtedy gdy wdrażasz nowe rozwiązania w istniejącym przedsiębiorstwie. Metodologię opisaną w książce możesz zastosować w różnych branżach i technologiach. Pokażę Ci jak to zrobić najefektywniej.

Zobacz także
Internet Of Behaviour
Read more

Internet of Behaviour (Internet Zachowań) – czym jest, dane, prognozy oraz korzyści dla biznesu i zagrożenia dla życia prywatnego

Pod koniec zeszłego roku firma Gartner wydała raport w którym prognozowała, które technologie będą przodować w nadchodzących latach. Jedną z nich jest Internet of Behaviour (IoB) czyli inaczej Internet Zachowań. Twórcy raportu twierdzą, że wykroczyliśmy już poza adaptację tej technologii i zaczęliśmy mierzyć się z jej konsekwencjami. Internet of Behaviour ma być definicją tego co oznacza być człowiekiem w cyfrowym świecie i z czym, jako społeczeństwo, będziemy musieli się zmierzyć w nadchodzących latach.
Trendy w technologi 2021
Read more

Trendy w technologii na 2021 rok

Ludzie na całym świecie, w zasadzie niezależnie od wieku i z każdej grupy demograficznej, absorbują usługi cyfrowe oraz integrują je ze swoim życiem. Robią to szybciej i częściej niż kiedykolwiek wcześniej. Wzrost usług na żądanie, umocnienie rynku e-commerce, edukacja online, rozrywki cyfrowe, gry czy e-sport to tylko nieliczne z nich. Wszystko to spowodowało także zmiany w trendach i kierunkach rozwoju przedsiębiorstw. Jak więc wyglądać będą trendy w technologii na 2021? Co z obecnego roku nadal pozostanie na czasie? Co czeka nas w dziedzinach nowoczesnych technologii, które są tak bliskie mojemu sercu? Zapraszam Was do podróży w niedaleką przyszłość.